CAROLA MODA

AVISO LEGAL


Este Sitio Web con Dominio principal: arzuacomercial.com, es propiedad do Concello de Arzúa P1500600J con domicilio social na Rúa de Santiago, 2. 15810 – Arzúa (A Coruña – Galicia), teléfonos: (+34) 981 500 000 / 981 815 001 - e-mail: admin@arzuacomercial.com, ten por obxecto poñer a disposición dos usuarios de xeito totalmente de balde diferentes datos e informacións relacionadas cos produtos e servizos que ofrece o comercio CAROLA MODA de Elena Garea Monteagudo - DNI 33225881 N - C/Alcalde Juan Vidal, 27 - 15810 Arzúa - A Coruña.Este sitio web e todos os seus contidos, incluíndo os textos, imaxes, son e calquera outro material, son propiedade do Concello de Arzúa e foron achegados polo titular do negocio mencionado, a non ser que se indique unha titularidade diferente.A reproducción, distribución, comercialización ou transformación non autorizadas destas obras, constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual. Igualmente, todas as marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos no portal están protexidos por Lei. Só está autorizado o uso persoal non comercial. Non está permitida a modificación da web nin dos seus contidos.O usuario non poderá acceder ó Sitio de xeito que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servicios ofrecidos, nin acceder a sitios, servicios, sistemas informáticos ou a redes conectadas ó Portal sen autorización cando esta sexa preceptiva para o acceso. En particular queda prohibido o envío de correo masivo non solicitado e introducir virus informáticos, arquivos defectuosos ou programas que poidan causar prexuízo a esta administración ou a terceiros.O Concello de Arzúa non garante que a web e o servidor estean libres de virus e non se fai responsable de consecuencia ningunha, dano ou prexuízo derivado tanto da imposibilidade de acceder á web como do acceso ó uso da información contida naquela ou noutras páxinas de sitios web de terceiros a través de "ligazóns" situados nesta páxina.O Concello de Arzúa resérvase o dereito a suspender temporalmente o acceso ó Sitio, sen aviso previo, de forma discrecional e temporal. Así mesmo, poderá efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida no seu portal ou na súa configuración ou presentación.


NORMAS DE USO

DURACIÓN DO SERVIZO

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

USO DE COOKIES

MODIFICACIÓN DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

LEXISLACIÓN E FORO